Ban điều hành CLB

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG “Xây dựng sân chơi khởi nghiệp,  đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố”

 1. Tầm nhìn – sứ mệnh và giá trị cốt lõi:
 2. Tầm nhìn: Xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, trở thành người bạn đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp của tỉnh Quảng Nam.
 3. Sứ mệnh : Bằng việc cung cấp các chương trình đào tạo kiến thức khởi nghiệp và kết nối kinh doanh, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng xây dựng mô hình kinh doanh đi từ ý tưởng đến hình thành doanh nghiệp
 4. Giá trị cốt lõi : Cống hiến – Sáng tạo – Niềm tin – Tốc độ và Kỷ luật

*Vai trò và nhiệm vụ của các thành viên Ban Điều Hành:

 • Chủ tịch CLB: Là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của CLB, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị toàn thể hội viên và các Nghị quyết, quyết định của Ban Điều Hành CLB; chịu trách nhiệm trước pháp luật và toàn thể hội viên về các hoạt động của CLB; có trách nhiệm lắng nghe các báo cáo, phản ánh của Trưởng ban Kiểm soát để kịp thời chấn chỉnh hoạt động sai trái của hội viên trong CLB; có quyền bãi miễn/đề bạt chức vụ Phó Chủ tịch, Thư ký – Thủ Quỹ và các Trưởng ban; ký các văn bản của CLB trong nhiệm kỳ mình phụ trách; ký quyết định thu – chi.

Note: Mỗi chủ tịch CLB chỉ nên giữ nhiệm vụ trong vòng 1 năm và trong năm đó phải có trách nhiệm tìm kiếm và đào tạo cho người định hướng là thay thế cho nhiệm kỳ mới một cách minh bạch và chuyên nghiệp. Sau nhiệm kỳ của chủ tịch (Nguyên chủ tịch sẽ phải có thêm 1 năm ở phía sau hỗ trợ cho tân chủ tịch mới hoàn thành nhiệm vụ và đi đúng kế hoạch đã vạch ra, vì có những dự án sẽ phải kéo dài từ nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác)

 • Phó Chủ tịch: Là người hỗ trợ tích cực cho Chủ tịch trong công tác điều hành CLB, thay mặt Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt, hỗ trợ và đôn đốc hoạt động của các Ban.

Phó chủ tịch chịu trách nhiệm chính với hoạt động hiệu quả của từng ban do mình phụ trách

Note: Mỗi phó chủ tịch CLB cũng chỉ giữ nhiệm vụ trong vòng 1 năm và trong năm đó phải có trách nhiệm tìm kiếm và đào tạo cho người định hướng là thay thế cho nhiệm kỳ mới một cách minh bạch và chuyên nghiệp.

 • Giám đốc tài chính: Là người quản lý thu phí và tiền tài trợ, quản lý và báo cáo tài chính với các hội viên; hỗ trợ Chủ tịch trong công tác truyền tải nội dung thông tin/thông báo đến các hội viên.
 • Giám đốc Kết nối: Có nhiệm vụ hỗ trợ gắn kết các hội viên để chia sẻ thông tin; hỗ trợ liên kết các hội viên với các đối tác chiến lược của CLB; thay mặt CLB đi ngoại giao với các cơ quan, tổ chức, hội đoàn khác và các cá nhân bên ngoài nhằm đem lại lợi ích cho CLB (tìm kiếm cơ hội để giúp hội viên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm/hội nghị/hội thảo, các khoá huấn luyện – đào tạo với mức ưu đãi/hỗ trợ v.)
 • Giám đốc Truyền thông: Có nhiệm vụ tổ chức các sự kiện của CLB nhằm gắn kết và phát triển CLB, bao gồm các sự kiện: tiệc sinh nhật hội viên hàng tháng, buổi họp hàng tháng, đại hội hằng năm, các hoạt động dã ngoại – tình nguyện…
 • Giám đốc Đào Tạo: Có nhiệm vụ hỗ trợ cho Chủ nhiệm lên các chương trình hoạt động định kỳ và các nội dung khác. Đề xuất khen thưởng các hội viên có thành tích và đóng góp nổi bật cho CLB; đề xuất kỷ luật các thành viên vi phạm Quy chế, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của CLB.
 • Ban Thư ký: Là người trực tiếp tham gia các công tác văn bản hành chính, giấy tờ, thủ tục của Câu Lạc Bộ, sắp xếp và quản lý các cuộc họp, ghi nội dung biên bản cuộc họp, thực hiện các chỉ thị từ Ban Chủ Nhiệm CLB

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CLB KNST TAM KỲ 2020

STT NHIỆM VỤ TỪNG BAN NOTE
1 CHỦ TỊCH CLB –         Định hướng và phát triển CLB

–         Hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu CLB

–         Cầu nối giữa CLB với các sở ban ngành liên quan

–         Đảm bảo các doanh nghiệp thành viên hoạt động đúng và đủ

2 Phó chủ tịch đối ngoại –         Xây dựng chương trình kết nối kinh doanh nội bộ

–         Giao lưu và kết nối với các CLB khác trong và ngoài Tỉnh

–         Xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng

–         Xây dựng bộ nhận diện thương mại (website và Fanpage)

3 Phó chủ tịch đối nội –         Đảm bảo số lượng thành viên hoạt động theo cả về chất lượng lẫn số lượng

–         Duy trì và kết nối thành viên cũ thông qua các chương trình (Café khởi nghiệp, các chương trình thiện nguyện, team building)

–         Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia

–         Xây dựng bộ khung chương trình hoạt động CLB

4 Giám đốc tài chính –         Thực hiện các nghĩa vụ tài chính (thu, chi,..)

–         Tham mưa cho Ban chủ tịch để định hướng phát triển CLB

–         Xây dựng quy trình quản lý tài chính (form, văn bản, biểu mẫu, quy trình ứng, chi, tất toán…)

5 Giám đốc đào tạo –         Lên khung chương trình đào tạo theo tháng/ quý năm cho CLB (cả chương trình miễn phí và có phí..)

–         Lập kế hoạch đào tạo và quản lý học viên

–         Kết hợp với Ban chủ tịch để thực hiện các chương trình chuyên sâu

6 Giám đốc truyền thông –         Lập kế hoạch truyển thông online và offline cho CLB

–         Lập ngân sách truyển thông

–         Quản lý website và fanpage của clb

–         Lập kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp thành viên CLB để truyển thông thương hiệu cho doanh nghiệp

7 Giám đốc kết nối kinh doanh –         Lập kế hoạch kết nối kinh doanh theo tháng/ quý / năm

–         Lên ngân sách

–         Xây dựng các chương trình giao thương

–         Quản lý danh sách sản phẩm theo từng mục “Sản phẩm khởi nghiệp và sản phẩm ocop”