Sách

STT

Tên sách

Danh mục

Mô tả

Tải về

1

Chương trình tóm tắt sách kinh doanh

Sách

Về tác giả. Jack Trout là Chủ tịch Công ty Trout & Partners Ltd, là bậc thầy xây dựng thương hiệu và tác giả nhiều sách bán chạy. Steve Rivkin là người sáng lập ...

2

3

4

5