Liên hệ

Liên hệ với CLB KNST Tam Kỳ:

    • Chủ tịch CLB 2020: Anh Phạm Phú Hiển / Điện thoại: 0917 026 969  /  Email: ledphuhien@gmail.com
    • Phó chủ tịch CLB: Anh Nguyễn Bão Quốc / Điện thoại: 0916 145 151 /  Email: baoquocxp@gmail.com
    • Phó chủ tịch CLB: Anh Phạm Văn Huệ / Điện thoại: 0933 101 168 / Email: daunguyenchatbaotam@gmail.com

Yêu cầu báo giá

Bạn đang khởi nghiệp !

Bạn cần hỗ trợ về các kiến thức khởi nghiệp ? Hãy để Tamky Start Up hỗ trợ bạn !