Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam (SVF)

Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation – SVF) là quỹ xã hội hoá và phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam, ra đời nhằm hỗ trợ các hoạt động phát triển khởi nghiệp. Đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với mục tiêu nâng tầm giá trị Công nghệ Việt Nam.

SVF được sáng lập từ những doanh nhân vừa có “tâm” vừa có “tầm”, cùng chung mục tiêu vì sự phát triển của công nghệ Việt. Thế mạnh lớn nhất của SVF chính là việc xây dựng được mạng lưới liên kết chặt chẽ, dễ dàng giúp người khởi nghiệp tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam và trên toàn thế giới (đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ).

Hoạt động gây Quỹ

Quỹ huy động vốn từ các thành viên góp vốn cho Quỹ, các tổ chức, cá nhân trong xã hội… Đặc biệt là các tổ chức nước ngoài, tổ chức phi chính phủ. Ngoài ra, Quỹ phát triển hệ sinh thái cho cộng đồng Khởi nghiệp Việt Nam, kết nối Cộng đồng Doanh nghiệp Khởi nghiệp (Start-ups), Hệ thống Hỗ trợ doanh nghiệp (Business Acceelerator) và các Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital)

Đầu tư

Quỹ khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học có ý tưởng, phương án lập doanh nghiệp, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dựa trên nền tảng ứng dụng Khoa học và công nghệ nhưng thiếu vốn tài chính, nguồn lực đề thực hiện. Quỹ đầu tư thông qua việc tài trợ về vốn, vật tư, kỹ thuật, tư vấn, kết nối đối tác, mở rộng thị trường, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các hoạt động thương mại hóa sản phẩm, xúc tiến chuyển giao, đầu tư đổi mới hoàn thiện công nghệ.

Phát triển doanh nghiệp

Ngoài hỗ trợ bằng nguồn vốn tài chính, Quỹ còn mang lại các giá trị to lớn khác cho các doanh nghiệp nhận đầu tư, như một người tham gia tích cực vào sự phát triển và trưởng thành của họ. Điển hình là các hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo phát triển doanh nghiệp, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng kinh doanh, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, kết nối hợp tác, mở rộng quy mô, thị trường. bảo trợ nhằm điều kiện giúp công ty đạt được thành công, góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển hội nhập với các nước trên thế giới.

Trao quyền

Một dự án đầu tư điển hình sẽ kéo dài từ 5-10 năm để tạo ra một công ty có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Mục tiêu cuối cùng là để phát triển công ty đến một điểm mà nó có thể tự vận hành hoặc được mua lại bởi một công ty lớn hơn ở một mức giá vượt quá số vốn đầu tư. Cụ thể, một IPO thành công sẽ cung cấp một số lợi thế quan trọng, như việc có thêm nguồn vốn huy động cho doanh nghiệp, sự tham gia của nhà đầu tư lớn hơn trong sự phát triển của công ty, lợi nhuận cao h ơn cho các thành viên góp vốn,…

Thành quả hoạt động

Nếu Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam hoạt động có hiệu quả, đầu tư vào một doanh nghiệp thành công sẽ tạo ra lợi nhuận trên đầu tư ban đầu của mình, người tiêu dùng được hưởng lợi từ các sản phẩm & dịch vụ sáng tạo mới, tạo ra công việc chất lượng cao tại các công ty mới, các trường đại học có nhiều tiền để đầu tư vào giáo dục & các quỹ đầu tư có nhiều vốn tài chính hơn để thực hiện sứ mệnh của mình.

Tái đầu tư

Một khi tất cả các khoản đầu tư của Quỹ được trao quyền và số tiền lợi nhuận thu được đã được phân phối, quỹ kết thúc một chu kì đầu tư. Với tôn chỉ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Quỹ sẽ tái đầu tư các khoản thu nhập vào một doanh nghiệp mới và một chu kì mới lại bắt đầu.

Thông tin liên hệ:

Email: info@startupfoundation.org.vn
Số điện thoại: (08) 54046969
Địa chỉ: 92 G – H, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *