Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam (GEF)

Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) được thành lập trong thời gian trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio năm 1992, để giúp giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách nhất hành tinh. Kể từ đó, GEF đã tài trợ 14,5 tỷ $ và huy động 75,4 tỷ $ tài trợ bổ sung cho gần 4.000 dự án. GEF cũng đã trở thành đối tác quốc tế của 183 quốc gia, các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân để giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu.

18 đối tác thực hiện của GEF là: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB), Ngân hàng Phát triển châu Mỹ Latinh (CAF), Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI), Ngân hàng phát triển Nam Phi (DBSA), Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD), Văn phòng hợp tác kinh tế đối ngoại,Bộ bảo vệ môi trường Trung Quốc (FECO), Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Quỹ đa dạng sinh học Brazil (FUNBIO), Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB), Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Ngân hàng Phát triển Tây Phi (BOAD ), Ngân hàng thế giới (WBG), Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF).

GEF cũng đóng vai trò là cơ chế tài chính đối với các công ước sau đây:

Công ước về Đa dạng sinh học (CBD)

Công ước chung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC)

Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs)

Công ước của Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD)

Quy ước Minamata về thủy ngân

GEF, mặc dù không liên quan chính thức với Nghị định thư Montreal về các chất gây suy giảm tầng ôzôn (MP), vẫn hỗ trợ việc thực hiện Nghị định thư ở các nước có nền kinh tế đang chuyển đổi.

GEF điều hành việc thành lập LDCF và SCCF tại Hội nghị các bên (COP) cho UNFCCC. GEF cũng quản lý Quỹ thực hiện Nghị định thư Nagoya (NPIF) được thành lập bởi Công ước về Đa dạng sinh học (CBD). Ngoài ra, Ban Thư ký GEF tổ chức Hội đồng quản trị của Quỹ thích ứng.

Lịch sử của GEF

Quỹ Môi trường toàn cầu được thành lập vào tháng 10 năm 1991 là một chương trình thí điểm $ 1 tỷ USD tại Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ trong việc bảo vệ môi trường toàn cầu và thúc đẩy phát triển môi trường bền vững. GEF sẽ cung cấp các khoản tài trợ mới và bổ sung các nguồn vốn vay ưu đãi để trang trải các chi phí “gia tăng” hoặc bổ sung liên quan đến việc chuyển đổi một dự án với lợi ích quốc gia thành một với lợi ích môi trường toàn cầu.

Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới là ba đối tác ban đầu thực hiện dự án GEF.

Năm 1994, tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại Rio, GEF đã được cơ cấu lại và chuyển ra khỏi hệ thống Ngân hàng Thế giới để trở thành một cơ quan riêng biệt hoàn toàn. Quyết định biến GEF thành một tổ chức độc lập giúp tăng tiếng nói các nước đang phát triển trong quá trình ra quyết định và thực hiện các dự án. Dù vậy, kể từ năm 1994, Ngân hàng Thế giới đã được tin tưởng giao phó Quỹ tín thác GEF và cung cấp dịch vụ hành chính.

Là một phần của việc tái cơ cấu, GEF được giao để trở thành các cơ chế tài chính cho cả Công ước Liên Hợp Quốc về Đa dạng sinh học và Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Trong quan hệ đối tác với các Nghị định thư Montreal của Công ước Vienna về các chất làm suy giảm tầng ôzôn, GEF bắt đầu các dự án tài trợ cho phép của Liên bang Nga và các quốc gia ở Đông Âu và Trung Á để giảm dần việc lạm dụng các chất phá hủy tầng ozone.

GEF sau đó cũng đã được lựa chọn để phục vụ như là cơ chế tài chính cho hơn ba công ước quốc tế: Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (2001), Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (2003) và Công ước Minamata về Thủy ngân (2013).

Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam

Để điều phối các hoạt động hỗ trợ của GEF tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng GEF Việt Nam. Ban Chỉ đạo do Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Ban, có các thành viên là đại diện của các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, đại diện của các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian qua, GEF đã tài trợ Việt Nam tổng cộng 98 dự án, trong đó có 53 dự án quốc gia, 45 dự án khu vực và toàn cầu. Hỗ trợ của GEF đã và đang đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề môi trường ở Việt Nam nói riêng đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu nói chung.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng GEF Việt Nam
Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 37956868/1189
Website: http://www.gef.monre.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *